Mit tegyünk a megszerzett ismereteinkkel?

ALAPVETŐ VÉRMÉRSÉKLETÜNK MEGISMERÉSE NEM SZORÍT KORLÁTOK KÖZÉ

Ellenkezőleg, ajtót nyit a védőfalon, arra késztet, hogy reálisan lássuk magunkat és a többieket. Megmutatja, miként észlelhetjük és orvosolhatjuk a problémákat már felbukkanásuk előtt.

VALLJUK BE A GYENGESÉGEINKET!

Bármely önfejlesztés első lépéseként meg kell határoznunk gyenge pontjainkat, és el kell ismernünk a létezésüket. Amennyiben elutasítjuk hibáink feltárását, megfosztjuk magunkat kijavításuk lehetőségétől.

Keserves érzés belátni, hogy éveken át rosszul csináltunk valamit, de ez az előrehaladás feltétele.

Az ÉRETLEN személyiség szüleit, házastársát, gyermekeit, barátait vagy a körülményeket okolja azért, hogy nem válthatta valóra álmait.

Az ÉRETT magába száll, feltárja fogyatékosságait, és nekifog orvoslásuknak.

Például ílyen megállapításokat tehetsz önmagadról:

  • Népszerű szangvinikus vagyok, de folyton jár a szám.
  • Finom érzésű tökéletes melankolikus vagyok, de könnyen depresszióba süllyedek.
  • Dinamikus erőteljes kolerikus vagyok, de basáskodó és türelmetlen is.
  • Könnyed, békés flegmatikus vagyok, de semmiért sem lelkesedem.

KÉSZÍTSÜNK SZEMÉLYES FELADATTERVET!

Nyomtassuk ki és töltsük ki az alábbi személyiségtesztet!

Miután megismertük mind a négy személyiségtípust és elvégeztük a személyiségtesztet, készünk állunk arra, hogy előtérbe helyezzük előnyös vonásainkat és kiküszöböljük a hátrányos tulajdonságainkat. Vegyük elő a teszlapot!

MÉRJÜK FEL ERŐSSÉGEINKET!

A szangvinikusok és a kolerikusok gyorsan megállapítják saját pozitívumaikat, viszont a melankolikusok és flegmatikusok - pesszimista beállítottságuk révén - sokszor csak némi gondolkodás után képsek elfogani jó tulajdonságaikat.

Bármelyik típusba tartozzunk is, nézzük át tárgyilagos szemmel személyiségtesztünket és döntsük el, melyik HÁROM ERŐSSÉGÜNKET érezzük a legfontosabbnak a társas kapcsolataink szempontjából!

ÍRJUK FEL EZEKET!

Előnyös tulajdonságainkat áttekintve fogadjuk el azokat hálás szívvel!

Aki hajlamos gyötörni magát, hogy nincs bene semmi jó, sürgősen hagyjon fel ezzel a viselkedéssel! Igenis van benne érték! Az álszerénység visszataszítő, s azt követeli a másiktól, hogy folyton dícsérjen minket. Ez fárasztó, ezért előbb-utóbb kerülni fognak bennünket fejletlen önbecsülésünk miatt.

Ezután MÉRJÜK FEL:

Vajon TELJES MÉRTÉKBEN KIHASZNÁLJUK EZEKET A KÉPESSÉGEINKET?

Mindenkiben ott rejtőznek a szunnyadó képességek és kihasználatlan tehetségek! Sokan azért szerencsétlenkednek, mert gyermekkkorukban azt hallották: soha nem viszed semmire, te tehetségtelen, mindent tönkreteszel, amihez hozzákezdesz, stb... Dobjuk sutba azonnal a múltból hozott sérelmeket, és kezdjük működésbe hozni összes erősségünket!

ÉRTÉKELJÜK GYENGÉINKET!

Amiképp a melankolikusok és flegmatikusok nehézkesen viszonyulnak erősségeikhez, úgy a szangvinikusok és kolerikusok alig tudják feltérképezni rossz tulajdonságaikat. Egyik legnagyobb hibájuk, hogy hibátlannak képzelik magukat.

Őszintén összpontosítsunk hátrányos vonásainkra, és JEGYEZZÜK FEL azt a hármat, amely leginkább JOBBÍTÁSRA SZORUL!

Ha valóban fejlődni kívánunk, ne habozzunk másokhoz fordulni segítségért!

KÉRJÜK KI MÁSOK VÉLEMÉNYÉT!

Bátran tegyük fel az alábbi kérdést: 

- Szerinted min kéne elsősorban változtatnom a viselkedésemben?

Ezután következik a legnehezebb feladat: HALLGASSUK MEG A VÁLASZT!

Ne mondjuk a hallottakra, hogy badarság, vagy ne menjünk át ellentámadásba, hogy Te sem vagy jobb! Akármilyen feleletet kaptunk, köszönjük meg és gondolkodjunk el rajta!

Fogadjuk méltósággal és hálás szívvel a kritikát és fontoljuk meg!

TERVEZZÜK MEG A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS LÉPÉSEIT!

Most HATÁROZZUK MEG, mit kívánunk tenni gyengeségeink területein!

Létezésük beismerése az első lépés, de ez még nem elég.

Mit tehetünk emberi kapcsolataink megjavítására?

A felhozott példákat követve:

  • SZANGVINIKUSOK: a nyelvükbe haraphatnak, míg meg nem tanulnak feleannyit beszélni,
  • MELANKOLIKUSOK: megtorpanhatnak, valahányszor észreveszik, hogy már megint a dolgok fonákát nézik,
  • KOLERIKUSOK: kényszeríthetik magukat, hogy bírálgatás helyett mások véleményére is figyeljenek,
  • FLEGMATIKUSOK: lelkesedhetnek, legalább színleg, azután majd természetessé válik a dolog.

A változtatás nem fájdalommentes, másképp azonban nincs javulás.

Tépjük le az álarcot, merjünk változni! Szükségtelen a múlt hibái miatt korlátok közé zárnunk magunkat! Lépjünk ki jövendő lehetőségeink tágas mezejére!